זכויותיך בחדר לידה – יש דבר כזה!

גלה גווין

אם יצא לך ללדת או ללוות אישה בחדר לידה, ייתכן ונתקלת במשפטים הבאים או דומים להם:

"עשיתי לך סטריפינג, זה יזרז את הלידה"
"אסור לך לרדת מהמיטה!"
"אני מבינה שאת רוצה להניק, אבל כרגע התינוק חייב לעבור לתינוקייה לצורך בדיקת רופא וטיפולים אחרים…"

נשמע מוכר? האם ידוע לך שהדברים האלה מנוגדים לחוק? הרוב המכריע של יולדות ומלוויהן וגם חלק ניכר מנציגי הצוות הרפואי בחדרי לידה בכלל לא מודעים לכך. יחד עם זאת קיים במדינת ישראל "חוק זכויות החולה" שנועד לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. חוק זה חל גם על יולדת שבאה לקבל טיפול במוסד רפואי. להלן מספר סעיפים ממנו עם הסבר מה זה אומר לך בתור יולדת (חלקם מופיעים גם בפלייר המצורף):

 • סעיף 5: "מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש."
  זכותך, למשל, לבקש להחליף מיילדת אם מסיבה כלשהי לא נוצרה לך "כימיה" עם אותה המיילדת ששובצת אליה.
 • סעיף 10(א) "מטפל, כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכן כל עובד אחר של המוסד הרפואי ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי."
  את לא חייבת להסכים לכניסתם של סטודנטים או מתצפתים אחרים לחדר, בו את יולדת.
 • סעיף 13(א) "לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה."
  זוכרת את הסיפור של הסטריפינג? לפני כל בדיקה וכל פעולה חייבים ליידע אותך ולקבל את הסכמתך… אגב, סעיף זה חל גם על התינוק שלך שזה עתה נולד. את, כאפוטרופוסית שלו, תחליטי מתי בדיוק (אם בכלל) הוא יועבר לתינוקייה ואילו טיפולים יקבל.
 • סעיף 13(ב) "לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לענין זה, "מידע רפואי", לרבות – (1) האבחנה (הדיאגנוזה) והסכות (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל; (2) תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע; (3) הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות; (4) סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי; (5) עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני."
  זהו הסעיף המקנה לך זכות לשאול שאלות לפני קבלת כל טיפול שמציעים לך, גם כאשר מדובר בפעולה זעירה ביותר. פתיחת ווריד, לדוגמא. מה לשאול? כל מה שנראה לך חשוב, כל שאלה שתעזור לך להבין יותר טוב את המהלך. את רשאית לברר האם קיימת סכנה לך או לעובר, מהן הסכנות הכרוכות בטיפול המוצע, האם קיימות אלטרנטיבות, האם ניתן לחכות טיפה ולחשוב… ואז להסכים או לא להסכים לטיפול המוצע.

מקרי הפרת "חוק זכויות החולה" עדיין שכיחים מאוד בחדרי לידה, למרות שזה לא בא מתוך כוונות רעות. פשוט רופאים ומיילדות עובדים תחת לחץ עצום ולפעמים ממהרים, לפעמים שוכחים, לפעמים לא חושבים שאישה ייולדת מעוניינת לדעת את הפרטים… אבל אם תדעי את זכויותיך תוכלי לדאוג לשמירתם, לזכות ליחס נאות ולקבל החלטות בצורה מודעת.

dula flier 1

dula flier 2

כתיבת תגובה